WITAJ DRUGOKLASISTO!

Ten rok jest dla Ciebie bardzo ważny. Spotkasz Pana Jezusa w sakramencie pokuty i pojednania, a w czasie Eucharystii będziesz mógł przyjąć Jego Ciało w Komunii Świętej. Do tego pięknego spotkania zacząłeś przygotowywać się już w pierwszej klasie, teraz postaraj się czynić to z jeszcze większą gorliwością, radością i miłością.

Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, ludzie przychodzili do Niego. Wiedzieli, że ma moc uzdrawiania i mogą Go prosić o uzdrowienie z różnych chorób czy kalectwa. Pan Jezus często odpuszczał komuś grzechy, zanim go uzdrowił. Pokazywał tym samym, że największą chorobą jest grzech, bo niszczy w nas Boże życie.

Dzisiaj także Jezus Chrystus pragnie przebaczać nam nasze winy. W Jego imieniu czyni to ksiądz. Po przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania każdy człowiek, duży i mały, może cieszyć się, że znów jest pełen łaski uświęcającej.

 

Na pewno brałeś już udział w nabożeństwach. Wiesz już, że w białym opłatku – Hostii ukryty jest Pan Jezus. Widziałeś w czasie nabożeństw, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, jak ksiądz umieszczał Hostię w pięknie ozdobionym złoconym naczyniu. To naczynie nazywa się monstrancja.

Przez cały czas Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa pod postacią Chleba, jest przechowywany w tabernakulum  – zamykanej szafce umieszczonej za ołtarzem. Tam Pan Jezus czeka na Ciebie. Przechodząc obok kościoła nie zapomninaj o tym. Jeżeli możesz, odwiedź Go i pomódl się, a na pewno przeżegnaj.

W czasie Mszy Świętej słyszysz słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Nie możesz jeszcze odpowiedzieć na to zaproszenie Pana Jezusa. Ale już teraz dziękuj Mu za wielki dar, jaki dla Ciebie przygotował i ofiaruj Mu swoje serce.Siostra Małgorzata

Rys. J. Pasierbińska