Dlaczego niektórzy kapłani  nakładają stuły ukośnie?
Ksiądz zakłada stułę na szyję tak, aby oba jej końce znajdowały się z przodu. Diakon zakłada stułę na ukos, przez lewe ramię i spina ją na prawym boku.Diakon to osoba, która po ukończeniu najczęściej piątego roku studiów w seminarium przyjęła święcenia diakonatu. Diakon pomaga kapłanowi w sprawowaniu Mszy Świętej – czyta Ewangelię, głosi homilię.  

Co to jest  cingulum?
Cingulum to sznur, którym kapłan przepasuje białą albę zakładaną do odprawiania Mszy Świętej.

Dlaczego przy przyjmowaniu Komunii Świętej, po słowach księdza:
„Ciało Chrystusa”,  odpowiadamy: „Amen”?
Słowo „Amen” jest wyrażeniem naszej gotowości. To tak jakby powiedzieć: „Niech tak się stanie”. Mówiąc „Amen” wyrażamy pragnienie przyjęcia Ciała Pana Jezusa pod postacią chleba. Potwierdzamy też naszą wiarę, że w tym małym, białym opłatku jest ukryty sam Pan Bóg.

Czy lekcjonarz jest tym samym co Pismo Święte?
Lekcjonarz jest księgą, która zawiera fragmenty Pisma Świętego przeznaczone do odczytania w każdym dniu Roku Liturgicznego, w czasie liturgii słowa. Lekcjonarz ma kilka tomów – na okres zwykły, na czas Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. Z tej księgi lektor i kapłan odczytują Słowo Boże.

Jakdługo jest z nami Pan Jezus po Komunii Świętej?
Pan Jezus po Komunii Świętej jest z nami tak długo, jak długo o Nim pamiętamy i chcemy, by z nami był. 

Po co kapłan obmywa dłonie w czasie Mszy Świętej?
Gest obmycia rąk przez kapłana wyraża pragnienie czystości, nie tylko rąk, ale także serca. Ta czystość jest bardzo potrzebna, by godnie i owocnie sprawować Najświętszą Ofiarę. Przy obmyciu rąk kapłan wypowiada słowa modlitwy: „Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”.

Ilu ludzi musi być na Mszy Świętej, by była ważna?
Do ważności Mszy Świętej potrzebny jest ksiądz, który ją odprawia. Jest więc ona ważna, kiedy kościół jest pełen ludzi, ale również wówczas, gdy poza odprawiającym ją kapłanem nie ma nikogo.siostra Małgorzata
Fot. pixabay.com