Dlaczego na rysunkach przedstawia się na jednej tablicy
trzy przykazania, a na drugiej siedem? Czy nie może być po równo?
Otwórzcie katechizm i przeczytajcie uważnie trzy pierwsze przykazania, a potem pozostałe siedem. Czy zauważyliście jakąś różnicę?
Trzy pierwsze przykazania odnoszą się do Pana Boga. Wskazują nam, co należy robić, by oddać Mu cześć i chwałę. Drugą grupę zaczyna czwarte przykazanie. Z tych przykazań dowiadujemy się, jacy powinniśmy być dla naszych bliźnich. Ale to nie wszystko. Pan Jezus, zapytany, które przykazanie jest najważniejsze odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Zaraz potem dodał: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Jeżeli wypełniamy trzy pierwsze przykazania, z pewnością wypełnimy przykazanie miłości Pana Boga. Jeżeli wypełnimy pozostałe siedem przykazań, to pokażemy, że miłość bliźniego nie jest nam obca – potrafimy kochać innych, nie tylko jak siebie samych, ale tak jak Pan Jezus nas umiłował.  


Czy przykazanie: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego
 nadaremno” oznacza, że nie warto Pana Boga o nic prosić?
W rozmowie z Panem Bogiem powinniśmy umieć wyrazić Mu naszą wdzięczność, uwielbienie, a także dzielić się naszymi problemami i radościami. Możemy Go również o wszystko prosić. On Bóg pragnie obdarowywać nas swoimi darami, łaskami i swym błogosławieństwem.
Chodzi o to, by nie wymawiać imienia Bożego bez potrzeby, bez celu, lub używać do kierowania złych próśb, które wypływają z serca pełnego gniewu czy zazdrości. Możemy powiedzieć, że takie wypowiadanie Bożego imienia jest „daremne”, czyli nic nam nie daje, a wręcz przeciwnie, sprawia że zasmucamy Pana Boga, a nawet grzeszymy.

Czy źle robimy włączając w niedzielę pralkę?
Święcenie dnia świętego to nie tylko uczestniczenie w Mszy Świętej. Powinniśmy także powstrzymać się od prac niekoniecznych, dlatego, że zajmują nam czas, który w tym dniu należy szczególnie do Pana Boga. Przyciś-nięcie guzika to oczywiście żaden wysiłek, pralka pierze sama. Ale wcześ­niej trzeba rzeczy przygotować, a po praniu powiesić.
Pranie można zrobić w każdy inny dzień. Nie trzeba o nim myśleć właśnie w niedzielę czy święto. Nie jest to rzecz konieczna, od której zależy zdrowie czy życie drugiego człowieka. Poza tym włączona pralka może hałasować i przeszkadzać innym w świętowaniu niedzieli lub w odpoczynku. Tak więc, nie jest dobrze, jeżeli w święty dzień w naszych domach włączona jest pralka. 

Czasem gram w gry komputerowe, czy to znaczy, że komputer
jest moim bożkiem?

Bożek to coś, co przeszkadza nam w kochaniu Pana Boga, w zaufaniu Mu. Komputer ma służyć człowiekowi. Zapewne już wiesz jak bardzo ułatwia pracę w biurach, bankach. Poznajesz tajniki posługiwania się tym cudem techniki w domu i w szkole. Korzystając z komputera możesz znaleźć wiele cennych informacji, przesłać szybko jakąś ważną wiadomość, obejrzeć bajkę. Jeżeli w grach nie ma przemocy, zabijania, niewłaściwych wiadomości, mogą być dla nas zabawą. Ważne jest, aby korzystać z nich z rozsądkiem.
Zadaj sobie pytanie, jak dużo czasu poświęcasz komputerowi i grom. Czy przypadkiem mama nie musi wynosić za ciebie śmieci lub sprzątać twój pokój, bo ty akurat jesteś na „czwartym poziomie” i nie chcesz go stracić. Czy przez zbyt długie przebywanie przed komputerem nie zaniedbujesz zadań domowych, modlitwy, niedzielnej Eucharystii. Gdyby tak było, to znaczy, że jest to „bożek”. Najlepiej poprosić wtedy o pomoc rodziców czy katechetę. Oni podpowiedzą ci, jak ułożyć czas, by być w zgodzie z Bożymi przykazaniami.siostra Małgorzata
Fot. pixabay.com