Czy konsekracja jest tym samym co przeistoczenie?
Słowo konsekracja pochodzi od łacińskiego słowa consecratio, co znaczy poświęcenie. W czasie Mszy św. konsekracją, czyli poświęceniem jest przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Można więc powiedzieć, że konsekracja to przeistoczenie.
Konsekrowane, czyli poświęcone mogą być też osoby lub rzeczy. Poświęcone Panu Bogu są osoby przyjmujące święcenia biskupie, kapłańskie, czy składające śluby zakonne. Konsekrowane są kościół,
ołtarz lub naczynia liturgiczne.
  
Czy w czasie jednej Mszy św. można dwa razy przyjąć Komunię Świętą?
Nie należy w czasie jednej Mszy św. drugi raz przyjmować Komunii Świętej, gdyż Pan Jezus jest już w nas obecny. Po Jego przyjęciu adoruj Go, rozmawiaj z Nim, wsłuchaj się w to, co ma Ci do powiedzenia.

Kiedy klękamy na jedno, a kiedy na dwa kolana?
Na jedno kolano przyklękamy przy przechodzeniu przed Najświętszym Sakramentem, przed przyjęciem Komunii Świętej w postawie stojącej. Na dwa kolana klękamy w czasie przeistoczenia, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu, wtedy, gdy witamy się i żegnamy z Panem Jezusem, wchodząc do kościoła lub wychodząc z niego.
 
Na czym polega post eucharystyczny i ile powinien trwać?
Post eucharystyczny polega na niejedzeniu i niepiciu niczego, z wyjątkiem czystej wody lub lekarstwa, przed przyjęciem Komunii św. Powinien trwać przynajmniej godzinę.


Czy w czasie przyjmowania Komunii Świętej muszę klękać?
W czasie przyjmowania Komunii Świętej można przyjąć jedną z dwóch postaw – klęczącą lub stojącą. Obie, jeżeli czynione są z pobożnością, są jak najbardziej poprawne. Najlepiej zachowuj się tak, jak wierni w kościele, w którym jesteś.

Jak powinienem trzymać ręce, podchodząc do Komunii Świętej
Najczęstszym i bardzo pięknym gestem jest złożenie dłoni jak do pacierza, innym – skrzyżowanie rąk na sercu. Sam możesz wybrać odpowiednią postawę. Niech to będzie wyraz Twojej miłości.
siostra Małgorzata
Fot. pixabay.com