Dlaczego w czasie Chrztu Świętego używa się wody, zapala świecę i nakłada dziecku białą szatkę?
Woda jest symbolem życia i czystości. Na Chrzcie Świętym każdy chrzczony zostaje obdarowany życiem Bożym i jednocześnie jego dusza staje się czysta i piękna.
Zapalona świeca jest symbolem światła Jezusa Chrystusa. Świeca trzymana przez rodziców i chrzestnych jest znakiem gotowości do dawania świadectwa wiary i dobrego życia.
Biała szata to symbol stania się kimś nowym, symbol godności dziecka Bożego, symbol pięknej i czystej duszy tego, który przyjął sakrament Chrztu Świętego.
Namaszczenie świętym olejem jest znakiem włączenia ochrzczonego do wspólnoty Kościoła. Ma on odtąd na swojej duszy niezatarty znak przyna-
leżności do Pana Jezusa.
 
Kiedy dorosły może przyjąć sakrament Chrztu Świętego?
Człowiek dorosły przyjmuje sakrament Chrztu Świętego, jeżeli nie został ochrzczony w dzieciństwie. Sakrament Chrztu Świętego przyjmuje się tylko raz w życiu. On wyciska na duszy człowieka niezatarty znak. Możesz być dumny z tego, że jesteś chrześcijaninem, czyli kimś, kto należy do Jezusa Chrystusa, może go kochać i wyznawać wiarę w Niego.

Jakie sakramenty przyjmujemy tylko jeden raz w życiu?
Tylko jeden raz w życiu są przyjmowane sakramenty: chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Te sakramenty wyciskają na duszy człowieka niezatarty znak przynależności do Pana Jezusa.

Czy można  po raz drugi przyjąć sakrament małżeństwa?
Będąc w kościele na ślubie słyszałeś zapewne słowa przysięgi małżeńskiej. W tych słowach małżonkowie ślubują sobie między innymi, że nie opuszczą się aż do śmierci. Dlatego też sakrament małżeństwa może przyjąć kolejny raz ten, komu umrze małżonek, a osoba, z którą chce być w związku małżeńskim jest stanu wolnego.

Kto to jest?
Arcybiskup
to tytuł honorowy, nadawany biskupom ważniejszych diecezji, które nazywamy archidiecezjami, tytuł mający być wyróżnieniem danego biskupa. Kardynał i biskup są wybierani osobiście przez papieża. Kardynałowie doradzają papieżowi i dokonują wyboru
papieża podczas konklawe.
Prezbiter
to inaczej kapłan, ksiądz. W imieniu biskupa kieruje parafią, głosi słowo Boże, sprawuje Eucharystię, udziela sakramentu pokuty, namaszczenia chorych, chrztu oraz błogosławi sakramentalny związek małżeński.
Biskup
jest duchownym mającym najwyższe święcenia. Biskup kieruje diecezją, udziela sakramentów świętych, szczególnie sakramentu bierzmowania oraz święceń diakonom, kapłanom i innym biskupom, poświęca kościoły. Możemy wśród biskupów spotkać się z tytułem arcybiskupa czy kardynała.
Diakon
służy wiernym podczas nabożeństw, głosi słowo Boże, troszczy się o biednych, chorych. Gdy nie ma kapłana, przewodniczy liturgii słowa. W czasie Mszy św. spełnia niektóre czynności liturgiczne – czyta Ewangelię, wzywa do przekazania  znaku pokoju, udziela Komunii Świętej.siostra Małgorzata
Fot. pixabay.com