1.  WYKREŚLANKA

W rzędach poziomych i pionowych (również czytane wspak) wykreśl wyrazy: witraż, prorok, ornat, pokuta, baranek, odpust, post, wąż, mitra, ofiara, paschał. Pozostałe litery czytane kolejno w poziomych rzędach utworzą rozwiązanie.
2. REBUS


3. LABIRYNT

Przejdź przez labirynt zbierając sylaby, a otrzymasz rozwiązanie.
4. ŁAMIGŁÓWKA MATEMATYCZNA

Wykonaj działania podane na bałwankach. W pola diagramu z takimi samymi wynikami wpisz litery z bałwanków, a utworzą one rozwiązanie: ... grzechów.
Opracowanie: U. Mazgaj, A. Szczerbińska
Rys. J. Pasierbińska